Cykle Przemocy w Związku

przemoc

Przemoc w związku to zjawisko, które często przebiega według określonego schematu, znanego jako cykl przemocy. Poznanie i zrozumienie tego cyklu może być kluczowe dla osób doznających przemocy oraz dla osób udzielających im wsparcia.

Pierwszą fazą cyklu przemocy jest narastające napięcie. Okres ten często nazywany jest „ciszą przed burzą”. W tej fazie sprawca przemocy zaczyna odczuwać coraz większe irytacje i złość wobec różnych zachowań swojego partnera lub rodziny. Napięcie to kumuluje się stopniowo, a drobne wydarzenia stają się pretekstem do wybuchu agresji.

Faza wybuchu / „ostrej przemocy” to drugi etap cyklu. W tym momencie sprawca traci kontrolę nad swoim zachowaniem i staje się agresywny. Może to manifestować się poprzez fizyczną przemoc, niszczenie sprzętów domowych, a nawet groźby wobec partnera lub dzieci. Awantura wybucha, a napięcie zostaje uwolnione.

Trzecią fazą jest tzw. „miodowy miesiąc”. Jest to okres, który następuje po wybuchu przemocy, w którym sprawca usiłuje naprawić swoje zachowanie poprzez przepraszanie, obietnice poprawy, oraz okazywanie czułości i troski. Często przynosi prezenty, angażuje się w życie rodzinne, aby zrekompensować swoje wcześniejsze agresywne zachowanie.

Niestety, cykl przemocy jest powtarzalny i fazy stają się coraz bardziej krótkotrwałe. Miodowy miesiąc zanika, a napięcie narasta coraz szybciej, zwiększając częstotliwość wybuchów przemocy. Ta powtarzalność jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ daje ofierze fałszywą nadzieję na poprawę sytuacji.

Warto zauważyć, że faza miodowego miesiąca może być pułapką, w której ofiara ulega manipulacji sprawcy, wierząc, że potrafi on być dobrym partnerem. Jednak po pewnym czasie, przemoc powraca, a faza miodowego miesiąca staje się coraz krótsza.

Osoby doznające przemocy często wpadają w syndrom wyuczonej bezradności, czując, że nie mają kontroli nad swoją sytuacją i nie widzą możliwości zmiany. Dlatego tak istotne jest udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy oraz edukacja społeczeństwa na temat cyklu przemocy i dostępnych środków pomocy.

Niezwykle ważne jest, aby ofiary przemocy nie ulegały wtórnemu zranieniu poprzez bagatelizowanie, obwinianie się lub niewłaściwe reakcje ze strony środowiska. Wsparcie psychologiczne, a czasem także psychiatryczne, może być kluczowe dla osób doznających przemocy, pomagając im odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem oraz zapobiegając utrwalaniu się syndromu wyuczonej bezradności.

Przemoc w związku to problem, który wymaga zrozumienia, empatii i skutecznej interwencji. Edukacja, wsparcie oraz skuteczne środki ochrony dla ofiar są niezbędne dla przełamania cyklu przemocy i zapewnienia bezpiecznego otoczenia dla wszystkich.

……………………………………………………………………………………………….

Powiedz o TYM komuś.

………………………………………………………………………………………………….

Help Desk Emocjonalny – + 48 600 559 229 – to wsparcie telefoniczne/online dla osób w kryzysie, doznających przemocy, które zapewnia profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. To również miejsce, gdzie osoby doznające przemocy domowej mogą uzyskać anonimową konsultację ze specjalistą. Często jest to pierwszy krok do wyjścia z przemocy, dzięki możliwości powiedzenia o tym, czego się doświadcza.

Przemoc jest niezwykle trudnym tematem, który często pozostaje ukryty i nie jest łatwo o nim mówić. Dlatego inicjatywa Help Desk Emocjonalny jest tak ważna. Co ważne, oferuje anonimowość, co jest niezwykle istotne dla osób doznających przemocy. Dzięki temu mogą one czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje obawy, pytania i emocje. Zrozumienie i wsparcie ze strony specjalistów pomagają w zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania, co jest niezbędne w procesie wyjścia z przemocy.

Jeśli znasz kogoś, kto może potrzebować wsparcia w związku z przemocą, zachęcam Cię do podzielenia się informacją o Help Desku Emocjonalnym. To bezpłatna i dostępna dla każdego inicjatywa, która może naprawdę zmienić czyjeś życie. Pamiętajmy, że każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.

#HelpDeskEmocjonalny #Przemoc #Wsparcie #Bezpieczeństwo

Wsparcie w ramach Help Desku Emocjonalnego to zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu: „Patent na moc 3”.

Poprzedni post

Przemoc we Wszystkich Jej Formach

Nastepny post

Zaniżone Poczucie Własnej Wartości: Toksyczne Skutki Przemocy w Związku