Przemoc: Definicja i Warunki jej Istnienia

przemoc

Przemoc to nie tylko akt brutalnej agresji czy fizycznego znęcania się nad innymi. To także subtelne manipulacje, kontrola i wykorzystywanie siły w różnych formach, które prowadzą do cierpienia i szkód dla ofiary. Abyśmy mogli mówić o przemocy, muszą być spełnione cztery kluczowe warunki.

1. Intencjonalność: Przemoc to celowe działanie lub zaniechanie działań jednej osoby, które mają na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Sprawca działa świadomie, aby osiągnąć swoje cele kosztem innych.

2. Nierównowaga sił: W relacji przemocowej jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. Przewaga ta może być fizyczna, psychiczna, materialna, zawodowa czy społeczna. Sprawca wykorzystuje tę przewagę, aby zmusić ofiarę do podporządkowania się swoim życzeniom.

3. Naruszanie praw i dóbr osobistych: Sprawca wykorzystuje swoją przewagę, aby naruszyć podstawowe prawa i dobra osobiste ofiary. Może to obejmować prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku i innych. Ofiara jest traktowana jako obiekt, którego prawa i potrzeby nie są brane pod uwagę.

4. Powodowanie cierpienia i bólu: Przemoc sprawia, że ofiara doznaje cierpienia i bólu, które mogą być wymierne lub niedostrzegalne, widoczne lub ukryte. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, co zmniejsza jej zdolność do samoobrony.

Ważne jest zrozumienie, że stosującego przemoc nazywamy sprawcą, a doznającego – ofiarą. Te role przyjmowane są w konkretnej relacji międzyludzkiej, a nie określają tożsamości osób. Możliwe jest, że ktoś może być ofiarą w jednej relacji, a jednocześnie sprawcą w innej.

Należy pamiętać, że przemoc różni się od agresji. Agresja może występować w sytuacji, gdy siły obu stron są równe. Jednakże w przypadku przemocy, przewaga sił zawsze leży po stronie sprawcy. Konieczne jest zrozumienie tych różnic, aby skutecznie reagować na przemoc i zapewnić wsparcie ofiarom.

W walce przeciwko przemocy kluczową rolę odgrywa edukacja, świadomość i dostęp do wsparcia dla ofiar. Tylko poprzez zrozumienie natury przemocy i jej mechanizmów możemy skutecznie jej przeciwdziałać oraz zapewnić bezpieczeństwo i godność wszystkim jej ofiarom.

infografika na której opisane jest zjawisko przemocy

……………………………………………………………………………………………….

Powiedz o TYM komuś.

………………………………………………………………………………………………….

Help Desk Emocjonalny – + 48 600 559 229 – to wsparcie telefoniczne/online dla osób w kryzysie, doznających przemocy, które zapewnia profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. To również miejsce, gdzie osoby doznające przemocy domowej mogą uzyskać anonimową konsultację ze specjalistą. Często jest to pierwszy krok do wyjścia z przemocy, dzięki możliwości powiedzenia o tym, czego się doświadcza.

Przemoc jest niezwykle trudnym tematem, który często pozostaje ukryty i nie jest łatwo o nim mówić. Dlatego inicjatywa Help Desk Emocjonalny jest tak ważna. Co ważne, oferuje anonimowość, co jest niezwykle istotne dla osób doznających przemocy. Dzięki temu mogą one czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje obawy, pytania i emocje. Zrozumienie i wsparcie ze strony specjalistów pomagają w zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania, co jest niezbędne w procesie wyjścia z przemocy.

Jeśli znasz kogoś, kto może potrzebować wsparcia w związku z przemocą, zachęcam Cię do podzielenia się informacją o Help Desku Emocjonalnym. To bezpłatna i dostępna dla każdego inicjatywa, która może naprawdę zmienić czyjeś życie. Pamiętajmy, że każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.

#HelpDeskEmocjonalny #Przemoc #Wsparcie #Bezpieczeństwo

Wsparcie w ramach Help Desku Emocjonalnego to zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu: „Patent na moc 3”.

Poprzedni post

Zakłócone Myślenie: Pułapka Przemocy i Kontroli

Nastepny post

Przemoc we Wszystkich Jej Formach