Zakłócone Myślenie: Pułapka Przemocy i Kontroli

przemoc

Kobieta kontrolowana i zraniona jest pełna wątpliwości, nie ma klarownego myślenia, często wręcz obwinia samą siebie – na przykład wtedy, gdy przemocowi partnerzy czy członkowie rodziny nękają ją i oskarżają. Kobiety w takich sytuacjach często zaczynają wątpić w siebie i swoje decyzje. Zakłócone myślenie jest powszechnym zjawiskiem, które dotyka kobiet kontrolowanych i zranionych przez przemocowych partnerów lub członków rodziny.

Przemoc i Manipulacja

Kobieta, która jest ofiarą przemocy, często traci jasność myślenia i podlega manipulacji. Zaczyna wątpić w siebie, swoje decyzje i swoją wartość. Często obwinia siebie za przemoc, której doświadcza, usprawiedliwiając swojego partnera lub członków rodziny. Jednym z najbardziej rażących aspektów zakłóconego myślenia jest obarczanie siebie winą za przemoc. Kobiety często myślą, że „sprowokowały” swojego partnera swoim zachowaniem, słowami lub wyglądem.

Normalizacja Przemocy

Inną formą zakłóconego myślenia jest przekonanie, że „każda rodzina czasami doświadcza agresji”. Kobieta może wierzyć, że przemoc jest czymś normalnym i nieuniknionym, co prowadzi do bagatelizowania swoich doświadczeń. To myślenie jest niebezpieczne, ponieważ normalizuje i usprawiedliwia przemoc w rodzinie.

Bagatelizowanie Przemocy

Innym szkodliwym przekonaniem jest uwierzenie, że przemoc fizyczna lub seksualna ze strony partnera nie jest gwałtem, jeśli to jest „tylko” partner. To myślenie powoduje, że kobieta nie uznaje swojego doświadczenia za gwałt i unika zgłaszania przestępstwa. Jednakże, bez względu na relację z sprawcą, gwałt pozostaje gwałtem i nie może być usprawiedliwiony żadnymi okolicznościami.

Ważność Zrozumienia i Wsparcia

Zakłócone myślenie jest wynikiem manipulacji i kontrolowania, którym kobieta jest poddawana. Partner przemocowy celowo spowoduje te wątpliwości, aby utrzymać swoją władzę i kontrolę. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że przemoc nie jest normą i nie może być usprawiedliwiana. Kobieta kontrolowana nie jest odpowiedzialna za działania swojego partnera.

Szukanie Pomocy

Ważne jest, aby kobieta kontrolowana zdawała sobie sprawę, że jej myślenie jest zakłócone i że nie jest winna za przemoc, której doświadcza. Szukanie wsparcia i pomocy w takiej sytuacji może być kluczowe do wyjścia z toksycznego związku. Terapeuci, organizacje społeczne i grupy wsparcia oferują niezbędną pomoc i narzędzia, które pomogą kobietom uwolnić się od wpływu zakłóconego myślenia i rozpocząć proces osiągnięcia zdrowego i wolnego od przemocy życia.

Zrozumienie, że nikt nie zasługuje na przemoc, i promowanie świadomości na temat zakłóconego myślenia są kluczowe w walce przeciwko przemocy domowej. Każdy zasługuje na szacunek, miłość i bezpieczne relacje.

……………………………………………………………………………………………………………

Osiem artykułów z cyklu: „osiem powodów, dla których kobiety pozostają w przemocowych związkach”.

……………………………………………………………………………………………….

Powiedz o TYM komuś.

………………………………………………………………………………………………….

Help Desk Emocjonalny – + 48 600 559 229 – to wsparcie telefoniczne/online dla osób w kryzysie, doznających przemocy, które zapewnia profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. To również miejsce, gdzie osoby doznające przemocy domowej mogą uzyskać anonimową konsultację ze specjalistą. Często jest to pierwszy krok do wyjścia z przemocy, dzięki możliwości powiedzenia o tym, czego się doświadcza.

Przemoc jest niezwykle trudnym tematem, który często pozostaje ukryty i nie jest łatwo o nim mówić. Dlatego inicjatywa Help Desk Emocjonalny jest tak ważna. Co ważne, oferuje anonimowość, co jest niezwykle istotne dla osób doznających przemocy. Dzięki temu mogą one czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje obawy, pytania i emocje. Zrozumienie i wsparcie ze strony specjalistów pomagają w zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania, co jest niezbędne w procesie wyjścia z przemocy.

Jeśli znasz kogoś, kto może potrzebować wsparcia w związku z przemocą, zachęcam Cię do podzielenia się informacją o Help Desku Emocjonalnym. To bezpłatna i dostępna dla każdego inicjatywa, która może naprawdę zmienić czyjeś życie. Pamiętajmy, że każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.

#HelpDeskEmocjonalny #Przemoc #Wsparcie #Bezpieczeństwo

Wsparcie w ramach Help Desku Emocjonalnego to zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu: „Patent na moc 3”.

Poprzedni post

Przemoc w życiu codziennym: Czy radość jest możliwa wśród cierpienia?

Nastepny post

Przemoc: Definicja i Warunki jej Istnienia