Ocena ofiary przez otoczenie „To Twoja wina, Twoja wina”.

dwie postacie na obrazku
przemoc

„To jej wina, dawno powinna odejść. Powinna się wstydzić publicznie mówić o sprawach w rodzinie. Widocznie źle jej nie było, skoro od razu się nie rozstała”.

Jako ludzie chcemy wierzyć w sprawiedliwy świat, w którym dobrych ludzi spotyka dobro, a źli są przez los karani. To sprawia, że mamy tendencje do szukania winy w osobach, które cierpią, które spotkała krzywda. Wolimy wierzyć, że może czymś sobie zasłużyły na taki los. Rzeczywistość jest inna.

Przemoc może spotkać każdego z nas. Łatwo oceniać, krytykować a trudno zrozumieć działania i emocje ofiar przemocy. Dominuje w nich wstyd, poczucie winy, bezsilność. Wiele osób nie chce zasmucać osób bliskich, przyznać się, jak naprawdę wygląda ich życie osobiste. Same też nie rozumieją swojej sytuacji i często szukają winy w sobie.

Osoba doświadczająca przemocy doświadcza wielu niszczących emocji: lęku, cierpienia, bezsilności, rozpaczy. Żyje w stresie i poczuciu zagrożenia. To powoduje, że traci nie tylko poczucie bezpieczeństwa ale i poczucie sprawczości, zaufanie do siebie, poczucie wartości.

Zamiast odejść, tkwi w przemocowym związku z poczuciem winy, wycofując się z „normalnego” życia. Warto, byśmy pamiętali, że za przemoc odpowiada tylko i wyłącznie osoba ją stosująca.

Kim jest osoba stosująca przemoc?

Badania prowadzone wśród osób, które stosują przemoc wobec najbliższych jednoznacznie pokazują, że nie ma jednolitego portretu sprawcy przemocy w rodzinie. Udało się jednak wyodrębnić u sprawców przemocy pewne cechy wspólne, które posiadają oni w stopniu większym niż osoby, które nie krzywdzą członków swojej rodziny.

Osoby stosujące przemoc charakteryzuje określony system przekonań na temat mężczyzn, kobiet, rolach w związku, rodzinie, relacji pomiędzy płciami i ludźmi w ogóle, który wspiera patriarchalny model rodziny i określony sposób wychowania dzieci. Postrzeganie świata jako pola do walki, na której za każdym razem, żeby mógł ktoś wygrać, ktoś inny musi przegrać. W związku z powyższym konsekwencją jest dzielenie świata na męski i żeński, silniejszy i słabszy, ważniejszy i nieistotny. Przekonanie o wyjątkowości swojej roli w zderzeniu z codziennym doświadczeniem i różnorodnymi trudnościami może generować poczucie niższej wartości i bycia do niczego, poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego.

Głównym sposobem bycia w świecie są manipulacje. Osoba stosująca przemoc manipuluje obwiniając za swoje zachowanie innych, minimalizując to, co zrobiła lub zaprzeczając stosowaniu przemocy. Poprzez manipulacje i inne zachowania przemocowe dąży do dominacji oraz sprawowania władzy i kontroli. Konflikty rozwiązuje poprzez narzucenie swojej woli i używanie siły, także dlatego, że nie dostrzega wartości związanych z kompromisem i współdziałaniem.

Opozycja: wygrany – przegrany sprawia, że kompromis postrzega jako porażkę. W kontaktach z innymi ludźmi podsyca spory, a odpowiedzią na czyjeś zachowania często staje się agresja i stosowanie przemocy. Takiemu zachowaniu może także sprzyjać niski poziom kompetencji społecznych.
Osoba stosująca przemoc ma małą zdolność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, jest odcięta od uczuć, obawia się porzucenia i ma poczucie winy, które stanowi dla niej element usprawiedliwiający. W relacjach z osobami bliskimi jest zaborcza i obawia się porzucenia, które tłumaczy zazdrością. Odczuwa niski poziom empatii wobec osób zależnych od siebie: finansowo, zdrowotnie, emocjonalnie.

Wśród osób stosujących przemoc spotyka się także borykających się z problemami społeczno-ekonomicznymi: brakiem pracy, złymi warunkami mieszkaniowymi, trudnościami finansowymi. Niezadowolenie z sytuacji zawodowej czy materialnej może prowadzić do przenoszenia odczuwanej złości na inne osoby. Część osób stosujących przemoc nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i wymaga wsparcia także w tym obszarze funkcjonowania. Doznawanie przemocy w dzieciństwie lub bycie świadkiem zachowań przemocowych także może prowadzić do stosowania przemocy w dorosłym życiu.

Zazwyczaj osoba stosuje konkretne zachowania przemocowe w jakimś celu. Zwykle chce osiągnąć pewne korzyści. Korzyść płynąca z zachowania przemocowego w postaci szybkiego osiągania celów, poczucia siły i kontroli, często długotrwającej bezkarności, przewyższa koszty w postaci utraty zaufania, oddalenia w relacji z osobami dorosłymi oraz dziećmi, izolacji społecznej czy towarzyszącego poczucia winy. Dopiero konsekwencje w postaci tzw.: „kosztów twardych”: separacji, rozwodu, wyroku sądowego, dozoru kuratora, udziału w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, sprawiają, że osoba stosująca przemoc zaczyna zauważać szkody, jakie przynosi jej stosowanie przemocy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, nie zostawaj z tym sama / sam!
To nie wstyd – to przestępstwo!

 Zadzwoń do nas 88 555 222 i wspólnie poszukajmy najlepszego rozwiązania.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aby skorzystać z konsultacji należy się zapisać.

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu: 885 552 222; lub przyjść i zapisać się osobiście.

Ważne!!! Nie udzielamy konsultacji e-mailowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapraszamy też na kanał Youtube Fundacji A.R.T.gdzie prowadzimy rozmowy związane z przeciwdziałaniem przemocy.

Poprzedni post

Te liczby przerażają. Przemoc domowa w dobie pandemii kwitnie – wywiad z Agnieszką Tobotą

Nastepny post

Czym się różni przemoc od agresji?