PRESJA I OCZEKIWANIA RODZINY: „Wpływ na Życie Kobiet”

przemoc

Rodzina odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszych przekonań, wartości i zachowań. Niestety, niekiedy presja i oczekiwania ze strony rodziny mogą wywierać negatywny wpływ na życie kobiet, szczególnie w kontekście relacji partnerskich i przemocy domowej.

Wiele kobiet wzoruje się na przykładach pochodzących z rodzinnego domu, gdzie przemoc była akceptowana przez jednego z partnerów, a drugi trzymał się zasady „uczucie miłości zwycięża”. W takich sytuacjach kobieta może znajdować się wewnętrznym konflikcie emocjonalnym. Chociaż pragnie zakończyć przemoc, to wpływy rodzinne, gdzie partnerstwo oparte na przemocy było tolerowane, nakłaniają ją do akceptacji i wybaczania. Przykład matki, która wybaczała ojcu przemoc i nadal go kochała, staje się dla niej wzorcem do naśladowania, nawet jeśli w głębi serca czuje, że taka postawa jest niezdrowa.

Inne kobiety stają w obliczu religijnych nakazów, które są ściśle przestrzegane w ich rodzinach. Presja wywierana przez społeczność religijną oraz lęk przed odrzuceniem przez Boga często prowadzą do podporządkowania życia zasadom wiary, nawet kosztem własnego szczęścia i dobrostanu. Wiele kobiet, zastanawiając się nad rozwodem, czuje się przyciśnięta przez presję ze strony rodziny i społeczności, co prowadzi do wewnętrznego konfliktu między pragnieniem spełnienia siebie, a lojalnością wobec tradycji i wiary.

Presja i oczekiwania rodzinne mogą wynikać z różnych czynników, takich jak tradycje, kultura czy religia. Niezależnie od przyczyny, wpływy te często sprawiają, że kobieta czuje się ograniczona, kontrolowana i bezsilna. To prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości, niezależności oraz zdolności podejmowania decyzji.

Niezwykle istotne jest zrozumienie, że każda kobieta ma prawo do własnego szczęścia i wolności od presji rodziny. Wsparcie ze strony społeczności oraz edukacja na temat przemocy domowej i jej negatywnych skutków są kluczowe. Poprzez podnoszenie świadomości społecznej i wspieranie kobiet w walce przeciwko presji i oczekiwaniom rodzinny, możemy dążyć do stworzenia bardziej równego i bezpiecznego społeczeństwa, w którym kobiety są szanowane i wspierane we wszystkich dziedzinach życia.

……………………………………………………………………………………………………………

Osiem artykułów z cyklu: „osiem powodów, dla których kobiety pozostają w przemocowych związkach”.

……………………………………………………………………………………………….

Powiedz o TYM komuś.

………………………………………………………………………………………………….

Help Desk Emocjonalny – + 48 600 559 229 – to wsparcie telefoniczne/online dla osób w kryzysie, doznających przemocy, które zapewnia profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. To również miejsce, gdzie osoby doznające przemocy domowej mogą uzyskać anonimową konsultację ze specjalistą. Często jest to pierwszy krok do wyjścia z przemocy, dzięki możliwości powiedzenia o tym, czego się doświadcza.

Przemoc jest niezwykle trudnym tematem, który często pozostaje ukryty i nie jest łatwo o nim mówić. Dlatego inicjatywa Help Desk Emocjonalny jest tak ważna. Co ważne, oferuje anonimowość, co jest niezwykle istotne dla osób doznających przemocy. Dzięki temu mogą one czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje obawy, pytania i emocje. Zrozumienie i wsparcie ze strony specjalistów pomagają w zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania, co jest niezbędne w procesie wyjścia z przemocy.

Jeśli znasz kogoś, kto może potrzebować wsparcia w związku z przemocą, zachęcam Cię do podzielenia się informacją o Help Desku Emocjonalnym. To bezpłatna i dostępna dla każdego inicjatywa, która może naprawdę zmienić czyjeś życie. Pamiętajmy, że każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.

#HelpDeskEmocjonalny #Przemoc #Wsparcie #Bezpieczeństwo

Wsparcie w ramach Help Desku Emocjonalnego to zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu: „Patent na moc 3”.

Poprzedni post

TROSKA O DZIECI: „Strach Matki i Jego Wpływ na Codzienne Życie”

Nastepny post

Brak pieniędzy-powodem dlaczego kobiety nie odchodzą ze związku przemocowego