Przemoc w Wszystkich Jej Formach

przemoc

Przemoc – to słowo, które nieuchronnie przywołuje w nas emocje, obrazy sytuacji, w których ktoś cierpi lub jest zraniony. Ale przemoc przyjmuje różne formy, nie zawsze jest tak oczywista jak agresywne zachowanie fizyczne. Często pozostaje ukryta pod płaszczykiem pozornej normalności. Dlatego ważne jest, abyśmy potrafili ją rozpoznać, nazwać i przeciwstawić się jej.

Przemoc Fizyczna: To widoczne i łatwo dostrzegalne działania, takie jak popychanie, uderzanie, czy nawet bicie otwartą ręką lub przedmiotami. To także mniej oczywiste formy, takie jak polewanie substancjami żrącymi czy porzucanie w niebezpiecznych miejscach.

Przemoc Psychiczna: To sposób, w jaki sprawca kontroluje i manipuluje ofiarą poprzez wyśmiewanie, krytykę, czy nawet wmawianie choroby psychicznej. To ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, narzucanie własnych poglądów, czy nawet kontrolowanie snu i pożywienia.

Przemoc Seksualna: To wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, grożenie w celu uzyskania posłuszeństwa, czy nawet fizyczne zmuszanie do kontaktów seksualnych. To także demonstrowanie zazdrości, czy krytykowanie zachowań seksualnych ofiary.

Przemoc Ekonomiczna: To uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, czy niszczenie rzeczy osobistych. To również przymuszenie do zaciągania kredytów lub niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych.

Te zachowania sprawiają ból i cierpienie ofiarom, które często czują się zrozpaczone i osamotnione. Ale dlaczego nie zawsze reagujemy na nie w taki sam sposób, jak na agresję ze strony obcych? Dlaczego ofiary często pozostają w milczeniu?

Zwykle jest to związane z relacją, jaką łączy ofiarę ze sprawcą. Często jest to bliska osoba, partner życiowy lub członek rodziny. W takich przypadkach trudno jest zauważyć, że jest to przemoc, a nie normalna forma zachowania. Ofiary często czują się winne lub przekonane, że zasługują na to, co się dzieje.

Jednak ważne jest, abyśmy potrafili rozpoznać te zachowania i nazwać je po imieniu. Tylko w ten sposób możemy pomóc ofiarom uświadomić sobie, że nie są same i że istnieje wsparcie dla nich. Tylko w ten sposób możemy zapobiec przemocy i zapewnić każdemu prawo do życia wolnego od strachu i cierpienia.

……………………………………………………………………………………………….

Powiedz o TYM komuś.

………………………………………………………………………………………………….

Help Desk Emocjonalny – + 48 600 559 229 – to wsparcie telefoniczne/online dla osób w kryzysie, doznających przemocy, które zapewnia profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. To również miejsce, gdzie osoby doznające przemocy domowej mogą uzyskać anonimową konsultację ze specjalistą. Często jest to pierwszy krok do wyjścia z przemocy, dzięki możliwości powiedzenia o tym, czego się doświadcza.

Przemoc jest niezwykle trudnym tematem, który często pozostaje ukryty i nie jest łatwo o nim mówić. Dlatego inicjatywa Help Desk Emocjonalny jest tak ważna. Co ważne, oferuje anonimowość, co jest niezwykle istotne dla osób doznających przemocy. Dzięki temu mogą one czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje obawy, pytania i emocje. Zrozumienie i wsparcie ze strony specjalistów pomagają w zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania, co jest niezbędne w procesie wyjścia z przemocy.

Jeśli znasz kogoś, kto może potrzebować wsparcia w związku z przemocą, zachęcam Cię do podzielenia się informacją o Help Desku Emocjonalnym. To bezpłatna i dostępna dla każdego inicjatywa, która może naprawdę zmienić czyjeś życie. Pamiętajmy, że każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.

#HelpDeskEmocjonalny #Przemoc #Wsparcie #Bezpieczeństwo

Wsparcie w ramach Help Desku Emocjonalnego to zadanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu: „Patent na moc 3”.

Poprzedni post

Przemoc: Definicja i Warunki jej Istnienia

Nastepny post

Cykle Przemocy w Związku